top of page

RIDETERAPI 

At bruge hesten, som psykoterapeutisk redskab, kan være et nyttigt redskab, til forebyggelse og fremme af livskvalitet og mental sundhed.


Med en professionel evne, til at skabe positive relationer og et bevidst arbejde med elevernes selvværd, mestring, kontrol og ledelse af deres eget liv, åbner det rideterapeutiske arbejde, veje for, at arbejde mentalt sundhedsfremmende.

Heste har et fint udviklet system, der kan opfange micro-stemninger og agere derefter, derfor er heste så værdifulde i arbejdet med mennesker.

Heste aflæser det vi føler her og nu, hvilket giver vores elever mulighed for at blive spejlet og lære at forstå deres følelser, handlinger og kommunikation. 

Hestens sensitive natur, som gør, at den
konstant spejler sig elevernes kropssprog og sindsstemning, har en positiv
indvirkning, på elevernes selvbevidsthed. Dette viser sig ved, at vores elever kan drage paralleller til andre sammenhænge og bruge erfaringerne i rideterapien til, at være opmærksom på hvordan de virker på andre og på en konstruktiv måde mestre andre situationer i deres liv og dagligdag.

Gennem arbejdet med heste, opnår eleverne ofte et bedre selvværd, og får mod til at stå ved dem selv.

A316D6F8-4175-4741-9233-3BD63297550D.jpeg
Rideterapi: Rideterapi
Rideterapi: Testimonials

"Hesten blev min medicin, jeg fik en ven som jeg kunne fortælle alt, uden at det kom videre. En man kunne grine med og græde med. Hesten var for mig en kæmpe støtte. Jeg blev ikke dømt. Jeg kunne være den jeg var og udvikle mig i det tempo som fungerede for mig. Hesten var min stilhed i en travl hverdag som fik mig op de dage hvor jeg var nede."

bottom of page