top of page

STB OG LAB-FORLØB

Et STB og LAB-forløb på Isafjord er et individuelt tilpasset forløb, hvor vi opkvalificerer og afklarer dine kompetencer.

Under forløbet vil vi udarbejde en rapport, som der indeholder en beskrivelse på dine faglige og praktiske kompetencer, behov og evne til at kunne starte på en uddannelse eller i et job på ordinære eller særlige vilkår.

Du vil indgå i Isafjords daglige drift og produktion. Det er bl.a. fodring og pleje af dyr, grøn drift og service, byggeri, køkkenhave, køkken og cafe. Her vil du få støtte og blive vejledt i opgaverne.

 

Både vores STB - og LABforløb indeholder selvforståelse, som en del af forløbet. 


Det er vigtigt for os, at du opnår viden om, på hvilke måder dine sårbarheder (evt. diagnoser) påvirker dig, så du derved bedre kan forstå dig selv og dine styrker og håndtere de udfordringer, som diagnosen kan medføre. 


Vi har fokus på, hvem du er, hvad der er dine styrker og ressourcer, og hvordan du kan håndtere og få strategier til dine udfordringer og sårbarheder. 


Vi vil ligeledes arbejde med, at du får større trivsel og får opbygget dit selvværd, og at du får motivation og redskaber til at håndtere det, der er svært for dig.

STB og LAB-forløb: LAB forløb
bottom of page