top of page
538099A0-9DDA-46C6-8958-52123DDAF9E7.jpeg

DOKUMENTATION OG EVALUERING

Alle elever for udarbejdet en individuel uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejleder og Isafjord STU.


Uddannelsesplanen er et redskab, som er med til at fremme og dokumentere den enkelte unges personlige, sociale og faglige udvikling. 


Når uddannelsen afsluttes, får hver elev et kompetencebevis med sig, der indeholder beskrivelser af opnåede kompetencer, samt hvordan den unge igennem sin uddannelse har opnået sine mål. 


Efter endt STU evalueres elevens skoleforløb og der udarbejdes en støttebehovsbeskrivelse, der fremadrettet vil bidrage til en forståelse for elevens behov og færdigheder, så de positive lærings- og forandringsprocesser fastholdes og fortsat udvikles.

Dokumentation og evaluering: About Us
bottom of page