top of page

STU-UDDANNELSEN

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Formålet med en STU-uddannelse er blandt andet, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.


Isafjord STU-uddannelse er skræddersyet efter den enkeltes behov, så den målrettes at udvikle den unges potentiale. 


Formålet med uddannelsen er udvikling af kompetencer, som støtter deltagernes livsduelighed og forbereder til efterfølgende at indgå i videre uddannelse eller beskæftigelse.


Det er en uddannelse med stor fleksibilitet, sammen med deltageres UU vejleder sammensætter vi en uddannelsesplan der passer til den unge. Man kan betragte en STU som en række byggeklodser, som man kan sætte sammen så det giver bedst mening.


Deltagerne vil modtage støtte til selvforståelse, indsigt i styrker og udfordringer, hvilke mestringsstrategier der er meningsfulde for dem. 

Vi har fokus på at udvikle de sociale kompetencer der skal til for at indgå i meningsfulde fællesskaber, både i fritidsliv, på en uddannelse eller på en arbejdsplads.


Du vil blive tilbudt at vedligeholde eller opkvalificere dine faglige kompetencer i dansk, matematik og engelsk, og der vil være mulighed for at gå til 9. kl. eksamen i alle 3 fag.


Som en del af STU-uddannelsen tilbydes eleverne praktikforløb. Gennem disse forløb tilbydes de unge af få afprøvet deres drømme, og det bliver tydeligt hvad jobbet indebærer, samt om der er kompetencer vi skal støtte op om at udvikle, således at deltageren bliver i stand til at bestride dette job efterfølgende. De unge støttes i at skrive praktik/jobansøgninger og at deltage i praktik/jobsamtaler.

 

Ingen af de studerende på Isafjord har en udadreagerende strategi, hvilket sikre et trygt og roligt miljø.

Normeringen kan variere, men som udgangspunkt er det 1:3/1:4

510E3426-8373-4D5A-B5BA-5B495298A2CA_edited.jpg

SPÆNDENDE STUDIERETNINGER

Køkken, Café og Butik, Grøn drift og service, Hestepleje, Ridning, Horsemanship, Teknik og Håndværk, Dyrepleje og livet på gården, Medie og foto 

Læs mere
STU-uddannelsen: STU-uddannelsen

LIVET PÅ GÅRDEN

På en gård, har vi mange opgaver som skal gøres, dyrene skal passes og plejes.På Isafjord har vi kaniner, geder, får, høns og heste, alle dyr kræver noget forskelligt af os, fårene skal klippes, kaninerne skal have friske mælkebøtter, gederne skal nusses og hestene skal fodres med wrap. På Isafjord er det vigtigt, at alle eleverne er med til den daglige drift og pasning af vores dyr, på den måde vil eleverne også opleve at stå med et ansvar og en fællesskabsfølelse, som styrker de unges empati, selvstændighed og socialekompetencer. 

315ADD3E-DF5C-4857-BDAA-76AED7375657.jpeg
STU-uddannelsen: Livet på gården
bottom of page