top of page

MÅLGRUPPE OG TILGANG

Isafjord er et lille sted, med stor fokus på tryghed, fællesskaber og forudsigelighed. Hos os har alle elever særlige udfordringer, men det tager vi højde for og tilpasser dagligdagen til den enkelte og den særlig tilrettelagte undervisning foregår altid i mindre grupper. 


Vores personale har bred erfaring indenfor skoleværingsproblematikker, angst, selvskade, Autisme Spektrum Forstyrrelser, OCD, spiseforstyrrelse, GUU, GUA og selektiv mutisme. 


På Isafjord har vi en miljøterapeutisk og ressourcorienteret tilgang. 


Det at arbejde miljøterapeutisk betyder, at vi er bevidste om, at alt hvad vi foretager os, har betydning. Derfor er Isafjords hverdag tilrettelagt med en tydelig og forudsigelig struktur, da det skaber tryghed hos deltagerne. Det skaber deltagelsesmuligheder at være i genkendelige og trygge rammer, hvor hverdagens rutiner og almindelige gøremål og fællesskabet indbyder til deltagelse. 


Det er helt grundlæggende Isafjords værdi at indbyde til at deltage i fællesskabet, både med os og med hinanden. Her knytter deltagerne ofte bånd der rækker ud over selve forløbet.


Når vi skriver vi arbejder ressourceorienteret, så er det fordi vi altid har fokus på alt det de studerende kan. Vores styrke er, at vi kan få øje på deres styrker. Vi bliver til mennesker på baggrund af hvordan andre ser os, og vores fokus er altid på at bygge op.

Målgruppe og tilgang: Målgruppe og tilgang
bottom of page