top of page
Untitled
Home: Welcome

På Isafjord STU har vi en miljøterapeutisk og ressourceorienteret tilgang, hvor vi arbejder målrettet i at styrke livskvalitet og mestringsprocesser gennem uddannelses-, beskæftigelsesrettede og netværksskabende aktiviteter. Vi er centralt beliggende på Sjælland i Lejre Kommune. Gårdmiljøet og aktiviteterne danner rammen om skolen, som rummer mange forskellige erhvervsrettet undervisnings arenaer. Vi styrker elevernes sociale udvikling og læring i trygge rammer. Vi har bl.a. særlige kompetencer indenfor skolevægrings problematikker, autisme spektrum forstyrrelser, beskæftigelse, rideterapi, kognitive og psykoterapeutiske metoder. Vi træner eleverne i at udvikle selvstændighed såsom selvtransportering, ADL og botræning. 

Untitled

STU-UDDANNELSEN

Isafjord STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er udvikling af kompetencer, som gør de unge mennesker livsduelige og forbereder til efterfølgende at indgå i videre uddannelse eller beskæftigelse.

HESTELINJE

Vi tilbyder hesteassisteret terapi, hvor hesten indgår som et psykoterapeutisk redskab, og er med til at styrke evnen og bevare relationen til omverden. Heste kan være med til at styrke motivationen for at gøre en forandring for eget liv. Denne linje er med til at styrke sociale relationer, skabe ro, koncentration og opmærksomhed, hvis man oplever at det kan være svært i den daglige hverdag. 

A316D6F8-4175-4741-9233-3BD63297550D.jpeg
Untitled

GÅRDBUTIK, CAFÉ OG KØKKEN

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse og madlavning i Gårdbutikken og caféen, hvor fokus er meningsfuldt arbejde og det sociale fællesskab. Igennem arbejdet i caféen, har eleverne mulighed for kundekontakt, så læringen ligner det almene erhvervsliv. Eleverne opnår almindeligt dagligdags læring (ADL) og botræning gennem indkøb, produktion og rengøring.

GRØN DRIFT

Udvikling og læring igennem dyrkning af grøntsager og blomster m.m. Vi dyrker på friland og i højbede og benytter forskellige økovenlige metoder, hvor æstetiske, sanselige og nytteorienterede perspektiver spiller sammen. Denne linje giver eleverne mulighed for at opnå teoretisk og praktisk viden, der opleves både nyttig og meningsfuldt. Samtidig tilbyder vi en anderledes og varieret undervisning i grøn drift og service.

2F86CECA-A70F-4307-A9E0-3BC2D4689F37.jpeg
B0A2935F-800B-4998-BF7C-E5C035B0B78F.jpeg

TEKNIK OG HÅNDVÆRK

Vi tilbyder et læringsmiljø med fokus på praktiske arbejdsopgaver og undervisning i arbejdsliv. De opgaver, vi løser, er reelt arbejde som skaber værdi. De unge trænes i at samarbejde med andre og lærer metoder til at kunne overskue en opgave. Når de unge føler sig parat til det, kan de være med til at planlægge vores arbejdsopgaver.

IT OG MEDIE

Denne retning er for dig der gerne vil arbejde med IT, digitale medier, grafik og foto. Her arbejder vi med hjemmesider, sociale medier, fotolære, formidling, skilte. Her arbejder vi også med kommunikation, skriftligudvikling, retstavning, roman, lydbøger, faglig og skønlitteratur. Eleverne får læring i at skrive cv, ansøgning, afsøge praktik muligheder via nettet. 

Untitled
Untitled

KREATIVT FAG OG VÆRKSTEDSAKTIVITETER

Her på skolen arbejder vi med forskellige kreative areanaer. Vi har kreativt værksted med diverse muligheder for tegning, maling, hobby, Syværksted, smykker, skønhed, make up og negle teknik.Her er det også muligt, at der kan produceres ting som kan sælges i vores butik. Derudover har vi mange opgaver og projekter med praktisk rettet kreativitet f.eks. opstyling af campingvogne, skiltemaling til brug på stedets mange aktiviteter, indretning og design, homestyling af hytten og udvikling af nyt dyrehave projekt eller andre kreativiteter som kan benyttes i de øvrige linjer på skolen.

Home: Vi tilbyder
Home: Testimonials

“Jeg fik tilbuddet/muligheden for at starte på Isafjord, og det ændrede alt for mig. Stedet åbner mange muligheder for de unge, og det hjælper dem med at håndtere en hverdag der ellers ville være umulig. Det er et fristed hvor man accepteres for den man er. Et sted hvor du får mulighed for at gå efter at udleve sine største drømme. På Isafjord er alle en del af fællesskabet og man hjælper hinanden. Vi er som en familie og vi passer på hinanden. På Isafjord blev jeg mødt af nogle meget anderledes personer, de kunne forstå mig og hvordan jeg havde det. Her lærte jeg ting som jeg ikke havde troet var muligt.”

KONTAKT OS

Tak for det indsendte!

Home: Kontakt os
bottom of page