top of page

 VISITATION

Kom på besøg eller i intropraktik
Alle er velkomne til at komme på besøg, når blot det er aftalt med UU-vejlederen og Isafjord STU. Du har også mulighed for at komme i intropraktik, inden du beslutter dig.

Kontakt din kommunes ungdoms og uddannelsesvejledning 
Find dit UU-center her:

Visitation og økonomi: Visitation

ØKONOMI

Takstblad - ISAFJORD : 2024


Vi optager løbende elever gennem hele året 

 

Takst 1         15.900 / Md.


 • Op til 10 timer fordelt på max 3 dage 


 • For nogle unge kan en blød opstart være nødvendig, vi laver progressions måling indenfor de første 1 - 4 måneder med henblik på fuldtid herefter. Enkelte unge kan have brug for længere forløb på deltid ordning, dette aftales med UU-vejleder og visitation. 

 

Takst 2.         23.900 / Md. 


 • Op til 25 timer pr. uge

 

Takst 3.         26.900 / Md. 


 • Heste og dyrelinje


 • Op til 25 timer pr. uge 


Takst 4.          31.500 / Md.


 • Bostøtte inkl. op til 5 timer pr. Uge


 • STU op til 25 timer pr. uge

 

STB ( LAB)    23.600 / Md. 


 • Særligt tilrettelagt beskæftigelses tilbud

  


Taksten er beregnet ud fra, at eleverne får fuld specialpædagogisk støtte.


Der opkræves for 365 kalenderdage 


Ved opsigelse af kontrakt, betales løbende måned + 1 måned.


Der foretages årlig regulering jf KLs fremskrivning på det sociale område, ved årsskiftet, næste gang 31. december 2024.


 

Inkluderet i alle takster er : • Udarbejdelse af forløbsplaner • 12 ugers møde, 
  afklarings beskrivelse • 1 årsmøde • 2 års møde • Skemalægning • Løbende orientering • Dokumentation • Møder med elev, forældre og UU vejleder Relevante ekskursioner og elev arrangementer • Uddannelse - og erhvervsvejledning • Relevante Praktikforløb • STU bevis  • Dagl. let forplejning


Transportudgifter faktureres særskilt - behov aftales ved indgåelse af kontrakt 

Km takst : 3,79 pr. km 

 

Som en del af uddannelsen indgår om muligt, læring i selvtransport og træning. 

Vi styrker eleven til selvstændigt at kunne tranportere sig selv rundt via træning med offentlige transportmidler. 

Visitation og økonomi: Økonomi
bottom of page